72 Taxa für Autor "Laštůvka, A. & Z. Laštůvka (2014)" gefunden

Stigmella inopinata Laštůvka & Laštůvka, 1991
Acalyptris pyrenaica Laštůvka & Laštůvka, 1993
Bembecia fibigeri Laštůvka & Laštůvka, 1994
Trifurcula chamaecytisi Laštůvka & Laštůvka, 1994
Trifurcula corothamni Laštůvka & Laštůvka, 1994
Trifurcula moravica Laštůvka & Laštůvka, 1994
Acalyptris maritima Laštůvka & Laštůvka, 1997
Glaucolepis magna (Laštůvka & Laštůvka, 1997)
Stigmella johanssonella Laštůvka & Laštůvka, 1997
Trifurcula calycotomella Laštůvka & Laštůvka, 1997
Acalyptris limonii Laštůvka & Laštůvka, 1998
Ectoedemia pseudoilicis Laštůvka & Laštůvka, 1998
Fomoria aegaeica Laštůvka, Laštůvka & Johansson, 1998
Glaucolepis kalavritana (Laštůvka & Laštůvka, 1998)
Stigmella trojana Laštůvka & Laštůvka, 1998
Trifurcula graeca Laštůvka & Laštůvka, 1998
Trifurcula macedonica Laštůvka & Laštůvka, 1998
Zimmermannia reichli Laštůvka & Laštůvka, 1998
Fomoria empetrifolii (Laštůvka & Laštůvka, 2000)
Fomoria eriki (Laštůvka & Laštůvka, 2000)
Glaucolepis istriae (Laštůvka & Laštůvka, 2000)
Glaucolepis liskai (Laštůvka & Laštůvka, 2000)
Parafomoria fumanae Laštůvka & Laštůvka, 2005
Trifurcula baldensis Laštůvka & Laštůvka, 2005
Trifurcula cytisanthi Laštůvka & Laštůvka, 2005
Trifurcula etnensis Laštůvka & Laštůvka, 2005
Trifurcula trasaghica Laštůvka & Laštůvka, 2005
Phyllonorycter andalusicus Laštůvka & Laštůvka, 2006
Phyllonorycter baetica Laštůvka & Laštůvka, 2006
Phyllonorycter deschkanus Laštůvka & Laštůvka, 2006
Phyllonorycter echinosparti Laštůvka & Laštůvka, 2006
Phyllonorycter estrela Laštůvka & Laštůvka, 2006
Phyllonorycter etnensis Laštůvka & Laštůvka, 2006
Phyllonorycter eugregori Laštůvka & Laštůvka, 2006
Phyllonorycter pumila Laštůvka & Laštůvka, 2006
Phyllonorycter telinella Laštůvka & Laštůvka, 2006
Phyllonorycter tridentatae Laštůvka & Laštůvka, 2006
Phyllonorycter vueltas Laštůvka & Laštůvka, 2006
Glaucolepis andalusica (Laštůvka & Laštůvka, 2007)
Glaucolepis corleyi (Laštůvka & Laštůvka, 2007)
Glaucolepis helladica (Laštůvka & Laštůvka, 2007)
Glaucolepis lavandulae (Laštůvka & Laštůvka, 2007)
Glaucolepis montana (Laštůvka, Laštůvka & van Nieukerken, 2007)
Glaucolepis pederi (Laštůvka & Laštůvka, 2007)
Glaucolepis salvifoliae (Laštůvka & Laštůvka, 2007)
Phyllonorycter gerfriedi Laštůvka & Laštůvka, 2007
Phyllonorycter graecus Laštůvka & Laštůvka, 2007
Trifurcula manygoza van Nieukerken, Laštůvka & Laštůvka, 2007
Ectoedemia coscoja van Nieukerken, Laštůvka & Laštůvka, 2010
Ectoedemia heckfordi van Nieukerken, Laštůvka & Laštůvka, 2010
Ectoedemia hendrikseni Laštůvka, Laštůvka & van Nieukerken, 2010
Ectoedemia phaeolepis van Nieukerken, Laštůvka & Laštůvka, 2010
Zimmermannia vivesi Laštůvka, Laštůvka & van Nieukerken, 2010
Phyllonorycter balansae Laštůvka & Laštůvka, 2012
Phyllonorycter floridae Laštůvka & Laštůvka, 2012
Glaucolepis chretieni (Laštůvka, Laštůvka & van Nieukerken, 2013)
Glaucolepis megaphallus (van Nieukerken, Laštůvka & Laštůvka, 2013)
Glaucolepis siciliae (Laštůvka, Laštůvka & van Nieukerken, 2013)
Phyllonorycter erinaceae Laštůvka & Laštůvka, 2013
Phyllonorycter hispanicus Laštůvka & Laštůvka, 2014

Synonyme

Phyllonorycter scorpius Laštůvka & Laštůvka, 2006
Trifurcula andalusica Laštůvka & Laštůvka, 2007
Trifurcula corleyi Laštůvka & Laštůvka, 2007
Trifurcula helladica Laštůvka & Laštůvka, 2007
Trifurcula lavandulae Laštůvka & Laštůvka, 2007
Trifurcula montana Laštůvka, Laštůvka & van Nieukerken, 2007
Trifurcula pederi Laštůvka & Laštůvka, 2007
Trifurcula salvifoliae Laštůvka & Laštůvka, 2007
Ectoedemia vivesi Laštůvka, Laštůvka & van Nieukerken, 2010
Trifurcula chretieni Laštůvka, Laštůvka & van Nieukerken, 2013
Trifurcula megaphallus van Nieukerken, Laštůvka & Laštůvka, 2013
Trifurcula siciliae Laštůvka, Laštůvka & van Nieukerken, 2013