100 Taxa für Autor "Povolný, D. (1966)" gefunden

Caryocolum Gregor & Povolný, 1954
Phyllonorycter amseli (Povolný & Gregor, 1955)
Gnorimoschemini Povolný, 1964
Scrobipalpa algeriensis Povolný & Bradley, 1964
Scrobipalpa erichi Povolný, 1964
Scrobipalpa smithi Povolný & Bradley, 1964
Scrobipalpa soffneri Povolný, 1964
Scrobipalpula Povolný, 1964
Agonochaetia Povolný, 1965
Cosmardia Povolný, 1965
Dialectica soffneri (Gregor & Povolný, 1965)
Lutilabria Povolný, 1965
Sattleria Povolný, 1965
Scrobipalpa peterseni (Povolný, 1965)
Tila Povolný, 1965
Ochrodia Povolný, 1966
Scrobipalpa amseli Povolný, 1966
Scrobipalpa bryophiloides Povolný, 1966
Scrobipalpa deluccae Povolný, 1966
Scrobipalpa hannemanni Povolný, 1966
Scrobipalpa kasyi Povolný, 1966
Scrobipalpa vladimiri (Povolný, 1966)
Scrobipalpa wiltshirei Povolný, 1966
Klimeschiopsis Povolný, 1967
Scrobipalpa gregori Povolný, 1967
Scrobipalpa magnificella Povolný, 1967
Scrobipalpa pulchra Povolný, 1967
Scrobipalpopsis Povolný, 1967
Vladimirea Povolný, 1967
Ephysteris kasyi Povolný, 1968
Ephysteris olympica Povolný, 1968
Scrobipalpa clintoni Povolný, 1968
Scrobipalpa filia Povolný, 1969
Scrobipalpa frugifera Povolný, 1969
Scrobipalpa grisea Povolný, 1969
Scrobipalpa maniaca Povolný, 1969
Scrobipalpa plesiopicta Povolný, 1969
Scrobipalpa solitaria Povolný, 1969
Scrobipalpa usingeri Povolný, 1969
Stilbina olympica Dierl & Povolný, 1970
Scrobipalpa bradleyi Povolný, 1971
Microlechia klimeschi (Povolný, 1972)
Scrobipalpa brandti Povolný, 1972
Scrobipalpa remota Povolný, 1972
Scrobipalpa anatolica Povolný, 1973
Scrobipalpa arenbergeri Povolný, 1973
Scrobipalpa bigoti Povolný, 1973
Scrobipalpa halophila Povolný, 1973
Scrobipalpa heretica Povolný, 1973
Scrobipalpa nana Povolný, 1973
Tecia solanivora (Povolný, 1973)
Turcopalpa Povolný, 1973
Turcopalpa glaseri Povolný, 1973
Pennisetia bohemica Králíček & Povolný, 1974
Scrobipalpa chetitica Povolný, 1974
Tila sequanda Povolný, 1974
Gnorimoschema steueri Povolný, 1975
Stomopteryx mongolica Povolný, 1975
Caryocolum splendens Povolný, 1977
Ephysteris iberica Povolný, 1977
Scrobipalpa bazae Povolný, 1977
Scrobipalpa lutea Povolný, 1977
Scrobipalpa niveifacies Povolný, 1977
Scrobipalpa stabilis Povolný, 1977
Scrobipalpa superstes Povolný, 1977
Athrips patockai (Povolný, 1979)
Ectoedemia spiraeae Gregor & Povolný, 1983
Scrobipalpa meteorica Povolný, 1984
Scrobipalpa reiprichi Povolný, 1984
Sattleria triglavica Povolný, 1987
Scrobipalpa dagmaris Povolný, 1987
Agonochaetia quartana Povolný, 1990
Scrobipalpa dorsoflava (Povolný, 1996)
Scrobipalpa punctata (Povolný, 1996)
Scrobipalpula seniorum Povolný, 2000
Scrobipalpa acuta (Povolný, 2001)
Scrobipalpa adaptata (Povolný, 2001)
Scrobipalpa caucasica (Povolný, 2001)
Scrobipalpa karadaghi (Povolný, 2001)
Scrobipalpa notata (Povolný, 2001)
Scrobipalpa spumata (Povolný, 2001)
Scrobipalpa occulta (Povolný, 2002)

Synonyme

Ephysteris treskensis Povolný, 1966
Gnorimoschema antiquum Povolný, 1966
Scrobipalpa dellucae Povolný, 1966
Scrobipalpa klimeschi Povolný, 1967
Hedma klimeschi (Povolný, 1972)
Scrobipalpa hypothetica Povolný, 1973
Scrobipalpopsis solanivora Povolný, 1973
Scrobipalpa glaserorum Povolný, 1977
Scrobipalpa japonica Povolný, 1977
Scrobipalpa milleri Povolný, 1977
Scrobipalpa trebujenae Povolný, 1977
Synanthedon gaderensis (Králíček & Povolný, 1977)
Synanthedon gardensis (Králíček & Povolný, 1977)
Ephysteris foulonsensis Povolný, 1981
Ephysteris hispanica Povolný, 1981
Scrobipalpa deleta Povolný, 1981
Ephysteris buvati (Povolný, 1992)
Ephysteris gallica (Povolný, 1992)