43 Taxa für Autor "Drury, D. (1773)" gefunden

Erinnyis alope (Drury, [1770])
Xylophanes chiron (Drury, 1771)
Amerila astreus (Drury, 1773)
Apantesis nais (Drury, [1773])
Argina astrea (Drury, 1773)
Asota speciosa (Drury, 1773)
Byblia ilithyia (Drury, 1773)
Callosamia promethea (Drury, 1773)
Cethosia biblis (Drury, [1773])
Cethosia cyane (Drury, 1773)
Cupha erymanthis (Drury, 1773)
Cyclosia papilionaris (Drury, 1773)
Cyligramma fluctuosa (Drury, 1773)
Delias eucharis (Drury, 1773)
Eacles imperialis (Drury, 1773)
Estigmene acrea (Drury, 1773)
Euchaetes egle (Drury, 1773)
Eumorpha achemon (Drury, 1773)
Hylephila phyleus (Drury, 1773)
Hyphantria cunea (Drury, 1773)
Junonia terea (Drury, 1773)
Limenitis arthemis (Drury, 1773)
Pachypasa otus (Drury, [1773])
Phalanta phalantha (Drury, [1773])
Pharmacophagus antenor (Drury, 1773)
Phyciodes tharos (Drury, [1773])
Polyura athamas (Drury, [1773])
Samia cynthia (Drury, 1773)
Stemorrhages sericea (Drury, 1773)
Theretra clotho (Drury, 1773)
Theretra nessus (Drury, 1773)
Vanessa virginiensis (Drury, [1773])
Yramea cytheris (Drury, [1773])
Zale lunata (Drury, 1773)
Chlosyne janais (Drury, 1782)
Colla rhodope (Drury, 1782)
Dactyloceras lucina (Drury, 1782)
Dismorphia crisia (Drury, [1782])
Eurytela hiarbas (Drury, 1782)
Lobobunaea phaedusa (Drury, 1782)
Marpesia iole (Drury, 1782)
Protographium thyastes (Drury, 1782)
Strigocossus crassa (Drury, 1782)