67 Taxa für Autor "Bidzilya et al. (2016)" gefunden

Bryotropha azovica Bidzilya, 1996
Neofriseria kuznetzovae Bidzilya, 2002
Athrips stepposa Bidzilya, 2005
Scrobipalpa alterna (Falkovitsh & Bidzilya, 2006)
Metanarsia amseli Bidzilya, 2008
Metanarsia mongola Bidzilya, 2008
Metanarsia monochroma Bidzilya, 2008
Metanarsia trisignella Bidzilya, 2008
Spiniphallellus Bidzilya & Karsholt, 2008
Spiniphallellus desertus Bidzilya & Karsholt, 2008
Spiniphallellus fuscescens Bidzilya & Karsholt, 2008
Aroga atraphaxi Bidzilya, 2009
Aroga panchuli Bidzilya, 2009
Scrobipalpa cinerosella Bidzilya, 2009
Scrobipalpa peteri Bidzilya, 2009
Scrobipalpa sibirica Bidzilya, 2009
Agnippe echinuloides Bidzilya & Li, 2010
Scrobipalpa sinica Bidzilya & Li, 2010
Scrobipalpa strictella Bidzilya & Li, 2010
Scrobipalpa griseoflava Bidzilya & Budashkin, 2011
Scrobipalpa halimifolia Bidzilya & Budashkin, 2011
Catatinagma stenoptera Bidzilya, 2014
Aristotelia confusella Bidzilya & Budashkin, 2015
Chrysoesthia halimionella Bidzilya & Budashkin, 2015
Dirhinosia interposita Bidzilya & Budashkin, 2015
Istrianis nilssoni Bidzilya & Karsholt, 2015
Istrianis piskunovi Bidzilya & Karsholt, 2015
Istrianis pseudomyricariella Bidzilya & Karsholt, 2015
Megacraspedus uzunsyrtus Bidzilya & Budashkin, 2015
Elachista laurii Bidzilya & Budashkin, 2016
Eudarcia ignorata Bidzilya, Budashkin & Gaedike, 2016
Eudarcia saxatilis Bidzilya, Budashkin & Gaedike, 2016
Caloptilia jailensis Bidzilya & Budashkin, 2017
Scythris psammitis Bidzilya & Budashkin, 2017
Scythris zhakovi Bidzilya & Budashkin, 2017
Coleophora jukkai (Budashkin & Bidzilya, 2018)
Eudarcia ajpetrica Budashkin & Bidzilya, 2018
Eudarcia kimmeriella Budashkin & Bidzilya, 2018
Eudarcia rutjani Budashkin & Bidzilya, 2018
Eudarcia zagulajevi Budashkin & Bidzilya, 2018
Ancylosis larissae Bidzilya, Budashkin & Yepishin, 2019
Scrobipalpa punctulata Li & bidzilya, 2019
Coleophora longivalvella (Budashkin & Bidzilya, 2020)
Yelenka Trofimova, Bidzilya, Budashkin & Tsvetkov, 2020
Yelenka calciferella Bidzilya, Budashkin & Karolinskiy, 2020
Coleophora larissae (Budashkin & Bidzilya, 2021)
Gelechia omelkoi Bidzilya, Huemer, Landry & Šumpich, 2021
Ptycerata sumpichi Bidzilya & Karsholt, 2021
Filatima afghana Bidzilya & Huemer, 2022
Filatima armata Bidzilya & Huemer, 2022
Filatima karii Bidzilya & Huemer, 2022
Filatima subarmata Bidzilya & Huemer, 2022
Metanarsia moroccana Bidzilya, 2022
Scrobipalpa albiflava Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa altubura Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa buryatica Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa inexplictata Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa krasnogorka Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa kullbergi Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa lobata Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa nupponeni Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa ochraeata Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa ochronerva Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa ravida Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa rutjani Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa tannuolella Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022

Synonyme

Multicoloria jukkai Budashkin & Bidzilya, 2018