102 Taxa für Autor "Zerny, 1935" gefunden

Acrobasis getuliella (Zerny, 1914)
Aglossa arcuatalis Zerny, 1914
Agriphila brioniellus (Zerny, 1914)
Ancylosis nervosella (Zerny, 1914)
Aphomia curvicostellus (Zerny, 1914)
Aphomia murciella (Zerny, 1914)
Asalebria ferruginella (Zerny, 1914)
Catoptria mediofasciellus (Zerny, 1914)
Eurhodope aeneella (Zerny, 1914)
Lambaesia straminella (Zerny, 1914)
Loxostege angustipennis (Zerny, 1914)
Merulempista obliquifasciella (Zerny, 1914)
Monotonia straminella (Zerny, 1914)
Myelois quadripunctella Zerny, 1914
Pediasia steppicolellus (Zerny, 1914)
Pima trifidella (Zerny, 1914)
Repetekiodes kuschkella (Zerny, 1914)
Stiphrometasia Zerny, 1914
Iranada turcorum (Zerny, 1915)
Pammene mariana (Zerny, 1920)
Aethes scalana (Zerny, 1927)
Arragonia punctivitellus (Zerny, 1927)
Coleophora turolella Zerny, 1927
Dichomeris occidentella (Zerny, 1927)
Gelechia nervosella (Zerny, 1927)
Menophra thuriferaria (Zerny, 1927)
Nola tutulella Zerny, 1927
Odontognophos margaritatus (Zerny, 1927)
Oxicesta serratae (Zerny, 1927)
Paramaxillaria amatrix (Zerny, 1927)
Pelochrista turiana (Zerny, 1927)
Pristocerella schawerdae (Zerny, 1927)
Synaphe predotalis (Zerny, 1927)
Valdovecaria Zerny, 1927
Valdovecaria bradyrrhoella Zerny, 1927
Evergestis lupalis Zerny, 1928
Sciota elegiella (Zerny, 1928)
Loxostege wagneri Zerny, 1929
Ommatissopyrops schawerdae (Zerny, 1929)
Saluria chehirella Zerny, 1929
Coleophora pellicornella Zerny in Wagner, 1930
Crossotocera Zerny in Wagner, 1930
Crossotocera wagnerella Zerny in Wagner, 1930
Hypotia variabilis (Zerny, 1930)
Ephestia inquietella Zerny, 1932
Polyommatus alcestis (Zerny, 1932)
Agonopterix latipennella (Zerny, 1933)
Autophila luxuriosa Zerny, 1933
Chrysocrambus syriellus (Zerny, 1933)
Clepsis acclivana (Zerny, 1933)
Dichagyris terminicincta (Corti in Zerny, 1933)
Eucosma recentana (Zerny, 1933)
Eupithecia spadiceata Zerny, 1933
Lamoria brevinaevella Zerny, 1933
Megasis libanoticella Zerny, 1933
Scopula uberaria (Zerny, 1933)
Symmoca libanicolella Zerny, 1933
Apamea maroccana (Zerny, 1934)
Aristotelia euprepella Zerny, 1934
Idaea dyraria (Zerny, 1934)
Tephronia nigrolineata Zerny, 1934
Zygaena persephone Zerny, 1934
Amasyana amanella (Zerny in Osthelder, 1935)
Coleophora atlanticolella Zerny, 1935
Idaea carneotincta Zerny, 1935
Pechipogo simplicicornis (Zerny, 1935)
Phycita salitella Zerny, 1935
Polyocha epischniella Zerny, 1935
Pyrausta pavidalis Zerny in Osthelder, 1935
Reisserita chalcopterella (Zerny, 1935)
Stemmatophora gredalis (Zerny, 1935)
Stomopteryx flavoclavella Zerny, 1935
Udea tachdirtalis (Zerny, 1935)
Charissa porphyratus (Zerny, 1936)
Pima pempeliella (Zerny, 1936)
Anania rudalis (Zerny, 1939)
Anarpia iranella (Zerny, 1939)
Evergestis petasalis Zerny, 1939
Myelois demawendella Zerny, 1939
Myelois paucipunctella Zerny, 1939
Pempelia tarella (Zerny, 1939)
Stemmatophora schwingenschussi Zerny, 1939
Agonopterix coenosella (Zerny, 1940)
Ethmia iranella Zerny, 1940
Stenoptilia wagneri Zerny, 1940
Udea zernyi (Klima in Zerny, 1940)
Ypsolopha nervosellum (Zerny, 1940)

Synonyme

Aphomia curvicostella (Zerny, 1914)
Sciota ferruginella (Zerny, 1914)
Titanio angustipennis Zerny, 1914
Aglossa fuliginosalis (Zerny, 1927)
Aglossa oranalis (Zerny, 1927)
Arragonia punctivitella (Zerny, 1927)
Odontognophos margaritata (Zerny, 1927)
Phytometra luna Zerny, 1927
Stanempista schawerdae (Zerny, 1927)
Moitrelia placidella (Zerny, 1929)
Charissa certhiatus (Rebel & Zerny, 1932)
Teleiodes ostentella (Zerny, 1934)
Actenia gredalis Zerny, 1935
Eublemma thurneri Zerny, 1936
Gnophos porphyratus Zerny, 1936