50 Taxa für Autor "Šumpich et al. (2023: 107)" gefunden

Blastobasis pannonica Šumpich & Liška, 2011
Epinotia tecta Šumpich, 2011
Eucosma gustavelsneri Šumpich, 2011
Monopis neglecta Šumpich & Liška, 2011
Oporopsamma dunaria Šumpich, 2011
Spilonota gallinerana Šumpich, 2011
Agonopterix socerbi Šumpich, 2012
Blastobasis sardinica Šumpich, 2012
Chrysoclista gabretica Šumpich, 2012
Oxypteryx graecatella (Šumpich & Skyva, 2012)
Depressaria pyrenaella Šumpich, 2013
Nothris gregerseni Karsholt & Šumpich, 2015
Nothris skyvai Karsholt & Šumpich, 2015
Chrysoclista germanica Šumpich & Huemer, 2016
Aglossa mayrae Ylla, Šumpich, Gastón, Huertas & Macià, 2017
Stomopteryx jeppeseni Karsholt & Šumpich, 2018
Chrysoclista karsholti Šumpich & Jaroš, 2019
Metzneria freidbergi Bidzilya, Karsholt, Kravchenko & Šumpich, 2019
Scrobipalpa aravensis Bidzilya, Karsholt, Kravchenko & Šumpich, 2019
Agonopterix kyzyltashensis Buchner & Šumpich, 2020
Agonopterix ustjuzhanini Buchner & Šumpich, 2020
Depressaria paraleucocephala Buchner & Šumpich, 2020
Gelechia omelkoi Bidzilya, Huemer, Landry & Šumpich, 2021
Lemonia batavorum Šumpich & Jagelka, 2021
Gladiovalva arevika Bidzilya & Šumpich, 2022
Klimeschiopsis confusella Šumpich & Bidzilya, 2022
Klimeschiopsis varia Šumpich & Bidzilya, 2022
Megacraspedus bidzilyai Šumpich, 2022
Scrobipalpa albiflava Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa altubura Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa buryatica Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa inexplictata Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa krasnogorka Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa kullbergi Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa lobata Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa nupponeni Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa ochraeata Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa ochronerva Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa ravida Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa rutjani Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Scrobipalpa tannuolella Bidzilya, Huemer & Šumpich, 2022
Tegostoma burtoni Šumpich, Karsholt, Savenkov & Roweck, 2022
Ivanauskiella albimarginata Bidzilya, Karsholt & Šumpich, 2023
Ivanauskiella annekristinae Bidzilya, Karsholt & Šumpich, 2023
Ivanauskiella bovis Bidzilya, Karsholt & Šumpich, 2023
Ivanauskiella limoniella Bidzilya, Karsholt & Šumpich, 2023
Ivanauskiella nigripunctata Bidzilya, Karsholt & Šumpich, 2023
Ivanauskiella sutteri Bidzilya, Karsholt & Šumpich, 2023

Synonyme

Griposia skyvai Dvořák & Šumpich, 2010
Eulamprotes graecatella Šumpich & Skyva, 2012