10 Taxa für Autor "Tokár et al. (2005: Nr. 79)" gefunden

Vespina slovaciella (Zagulajev & Tokár, 1990)
Chrysoesthia verrucosa Tokár, 1999
Psamathocrita dalmatinella Huemer & Tokár, 2000
Dichrorampha pastoralisi Razowski & Tokár, 2003
Batia hilszczanskii Tokár & Jaworski, 2015
Bucculatrix lerchianella Tokár, 2015
Bucculatrix kaptarae Tokár, 2017
Stigmella tatrica Tokár, Laštůvka & van Nieukerken, 2017
Bucculatrix brunnella Tokár & Laštůvka, 2018
Commatarcha galicicae Tokár & Srnka, 2023