69 Taxa für Autor "Doubleday, 1859" gefunden

Heterocampa Doubleday, 1841
Appias lalage (Doubleday, 1842)
Atrophaneura polyeuctes (Doubleday, 1842)
Anachloris subochraria (Doubleday, 1843)
Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843)
Epicyme rubropunctaria (Doubleday, 1843)
Poecilasthena pulchraria (Doubleday, 1843)
Polyura delphis (Doubleday, 1843)
Scopula rubraria (Doubleday, 1843)
Agrias Doubleday, 1844
Myscelia Doubleday, 1844
Adoliadini Doubleday, 1845
Hestina nama (Doubleday, 1845)
Hypolimnas anthedon (Doubleday, 1845)
Thalaina selenaea (Doubleday, 1845)
Thaumantis diores Doubleday, 1845
Synemon Doubleday, 1846
Acraea neobule Doubleday, [1847]
Ageroniini Doubleday, 1847
Anthene Doubleday, 1847
Argynnis sagana Doubleday & Hewitson, 1847
Catasticta teutila (Doubleday, 1847)
Cirrochroa Doubleday, [1847]
Colias dimera Doubleday, 1847
Dircenna Doubleday, [1847]
Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
Eueides procula Doubleday, [1847]
Eumaeini Doubleday, 1847
Euphydryas anicia (Doubleday & Hewitson, 1847)
Heliconius cydno (Doubleday & Hewitson, 1847)
Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
Hypanartia kefersteini (Doubleday, [1847])
Leptophobia eleone (Doubleday, [1847])
Lycorea Doubleday, [1847]
Parnassius smintheus Doubleday, [1847]
Perisama euriclea (Doubleday, [1847])
Theope Doubleday, 1847
Bassarona dunya (Doubleday, [1848])
Bassarona teuta (Doubleday, [1848])
Cissia Doubleday, 1848
Dismorphia theucharila (Doubleday, 1848)
Euptoieta Doubleday, [1848]
Myscelia cyaniris Doubleday, [1848]
Panacea prola (Doubleday, [1848])
Pyrrhogyra edocla (Doubleday, [1848])
Cnephasia stephensiana (Doubleday, [1849])
Dynastor Doubleday, [1849]
Gnophodes Doubleday, [1849]
Hylaeora Doubleday, [1849]
Kallima Doubleday, [1849]
Lobesia abscisana (Doubleday, [1849])
Mecyna Doubleday, 1849
Oressinoma Doubleday, [1849]
Perisama Doubleday, [1849]
Pronophila Doubleday, [1849]
Hypenodes Doubleday, 1850
Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1850)
Morpho cypris Doubleday & Westwood, 1851
Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
Eupithecia expallidata Doubleday, 1856
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
Agnoea subochreella (Doubleday, 1859)
Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861

Synonyme

Apamea assimilis (Doubleday, 1847)
Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)