92 Taxa für Autor "Doubleday, 1850" gefunden

Heterocampa Doubleday, 1841
Appias lalage (Doubleday, 1842)
Byasa polyeuctes (Doubleday, 1842)
Glaucopsyche lygdamus (Doubleday, 1842)
Graphium xenocles (Doubleday, 1842)
Prioneris thestylis (Doubleday, 1842)
Anachloris subochraria (Doubleday, 1843)
Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843)
Epicyme rubropunctaria (Doubleday, 1843)
Poecilasthena pulchraria (Doubleday, 1843)
Polyura delphis (Doubleday, 1843)
Polyura eudamippus (Doubleday, 1843)
Scopula rubraria (Doubleday, 1843)
Agrias Doubleday, 1844
Myscelia Doubleday, 1844
Adoliadini Doubleday, 1845
Hestina nama (Doubleday, 1845)
Hypolimnas anthedon (Doubleday, 1845)
Pseudacraea boisduvalii (Doubleday, 1845)
Thalaina selenaea (Doubleday, 1845)
Thaumantis diores Doubleday, 1845
Belenois theora (Doubleday, 1846)
Euschemon Doubleday, 1846
Synemon Doubleday, 1846
Acraea neobule Doubleday, [1847]
Acraea perenna Doubleday, 1847
Ageroniini Doubleday, 1847
Anthene Doubleday, 1847
Argynnis sagana Doubleday & Hewitson, 1847
Bebearia barce (Doubleday, 1847)
Catasticta teutila (Doubleday, 1847)
Cirrochroa Doubleday, [1847]
Colias dimera Doubleday, 1847
Dircenna Doubleday, [1847]
Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
Eueides procula Doubleday, [1847]
Eumaeini Doubleday, 1847
Euphydryas anicia (Doubleday & Hewitson, 1847)
Heliconius cydno (Doubleday & Hewitson, 1847)
Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
Hypanartia kefersteini (Doubleday, [1847])
Isapis Doubleday, 1847
Lachnoptera Doubleday, [1847]
Leptophobia eleone (Doubleday, [1847])
Lycorea Doubleday, [1847]
Parnassius smintheus Doubleday, [1847]
Perisama euriclea (Doubleday, [1847])
Protogoniomorpha cytora (Doubleday, 1847)
Theope Doubleday, 1847
Tithorea Doubleday, [1847]
Adelpha eulalia (Doubleday, [1848])
Bassarona dunya (Doubleday, [1848])
Bassarona teuta (Doubleday, [1848])
Cissia Doubleday, 1848
Dismorphia theucharila (Doubleday, 1848)
Ectima Doubleday, [1848]
Euptoieta Doubleday, [1848]
Harma Doubleday, [1848]
Harma theobene Doubleday, [1848]
Myscelia cyaniris Doubleday, [1848]
Neptis metella (Doubleday, [1848])
Panacea prola (Doubleday, [1848])
Pyrrhogyra edocla (Doubleday, [1848])
Sumalia daraxa (Doubleday, [1848])
Cnephasia stephensiana (Doubleday, [1849])
Dynastor Doubleday, [1849]
Gnophodes Doubleday, [1849]
Hylaeora Doubleday, [1849]
Kallima Doubleday, [1849]
Kallimoides rumia (Doubleday, 1849)
Lobesia abscisana (Doubleday, [1849])
Mecyna Doubleday, 1849
Opsiphanes Doubleday, [1849]
Oressinoma Doubleday, [1849]
Oressinoma typhla Doubleday, [1849]
Perisama Doubleday, [1849]
Pronophila Doubleday, [1849]
Hypenodes Doubleday, 1850
Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1850)
Morpho cypris Doubleday & Westwood, 1851
Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
Eupithecia expallidata Doubleday, 1856
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
Agnoea subochreella (Doubleday, 1859)
Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861

Synonyme

Atrophaneura polyeuctes (Doubleday, 1842)
Apamea assimilis (Doubleday, 1847)
Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)