22 Taxa für Autor "De Freina (2011)" gefunden

Stoermeriana de Freina & Witt, 1983
Maurica de Freina & Witt, 1984
Taleporia pseudoimprovisella Witt & De Freina, 1984
Watsonarctia de Freina & Witt, 1984
Setina cantabrica de Freina & Witt, 1985
Eremocossus almeriana (de Freina & Witt, 1990)
Saturnia naessigi De Freina, 1992
Archon bostanchii De Freina & Naderi, 2003
Paidia minoica de Freina, 2006
Creatonotos omanirana de Freina, 2007
Heterogynis yerayi de Freina, 2011
Heterogynis sondereggeri de Freina, 2012
Heterogynis chapmani de Freina, 2014
Nyctobrya hierroana Fischer & de Freina, 2014
Chondrostega escobesae de Freina, Monasterio León, Antonietty & Vila, 2015
Heterogynis segurana de Freina, 2015
Eremocossus friedrichi de Freina, 2017
Heterogynis zikici de Freina, 2018
Heterogynis rakosyi de Freina, 2019
Dyspessa peukerae de Freina & Friedrich, 2020
Heterogynis cynetis de Freina, Monasterio, Escobés, Hinojosa & Vila, 2020

Synonyme

Hadena behouneki de Freina, 1983