9 Taxa für Autor "Sheljuzhko, 1908" gefunden

Synanthedon martjanovi Sheljuzhko, 1918
Zygaena pamira Sheljuzhko, 1919
Polyommatus teberdina (Sheljuzhko, 1934)
Zygaena alpherakyi Sheljuzhko, 1936
Zygaena ferganae Sheljuzhko, 1941
Lasiocampa piontkovskii Sheljuzhko, 1943
Zygaena sengana Holik & Sheljuzhko, 1956

Synonyme

Polyommatus krymaea (Sheljuzhko, 1928)
Polyommatus kamtshadalis (Sheljuzhko, 1933)