2 Taxa für Autor "Povolný, D. & J. D. Bradley (1964)" gefunden

Scrobipalpa algeriensis Povolný & Bradley, 1964
Scrobipalpa smithi Povolný & Bradley, 1964