2 Taxa für Autor "Povolný & Bradley (1964: 553-554)" gefunden

Scrobipalpa algeriensis Povolný & Bradley, 1964
Scrobipalpa smithi Povolný & Bradley, 1964