Inhalt

1. Pokyny k použití fóra : Stručný návod

 • Tolerantní vzájemná komunikace
 • Dobrovolná registrace (= založení osobního profilu a ochrana jména heslem)
 • Žádné pseudonymy
 • Pri každém dotazu k určování uvést údaje o nálezu (místo, datum)
 • Přidat fotky: Kdo předloží svoje fotky k určení a uloží je v paměti fóra, vyjádří se srozuměn s tím, že redakce Lepifóra je smí použít v rubrice „Pomoc k určení“ (Bestimmungshilfe)
 • Copyright: Přidat jen vlastní fotografie, žádné scany z knih, fotografie z jiných webových stránek atd.
 • Ochrana osobních údajů: Nezadat do fóra žádné osobní údaje třetích osob!
 • Při odpovědi na dotaz k určování : uvést v předmětu dotazu (Betreff) vědecké jméno
 • Předmět (Betreff) smysluplně formulovat
 • Vícero příspěvků k jednomu druhu zadat vždy ve stejném diskuzním stromu, to se týká též housenek a chovných motýlů
 • Zadávání početných serií dotazů k určování do fóra by mělo nastat v zimních měsících, v době nízkého výskytu motýlů!
 • Dotazy k určování: [Fórum 1] – ostatní témata týkající se motýlů [Fórum 2]

k podrobné verzi