Inhalt

3. Všeobecné pokyny

3.1. Jazyk

Když možno, prosím zadejte Vaše příspěvky v angličtině anebo němcině aby byly většině uživatelů Lepifóra srozumitelné.

3.2. Proč tak obšírné pokyny pro uživatele?

Experti Lepifóra si berou čas k tomu, aby kompetentně zodpověděli i náročné dotazy na určování motýlů. Prosím, udělejte si čas především na to, aby jste si před první návštěvou Lepifóra přečetli “Pokyny pro uživatele”.

3.3. Stanovení cílů

Toto fórum má sloužit k výměně zkušeností mezi vědeckými pracovníky a laiky. Jako v žádném jiném odvětví jsou zoologové a též lepidopterologové (vědci v oboru motýlů) závislí na shromáždění datových údajů které obdrží od ambiciózních laiků. Teší nás, když k mnoha expertům, kteří již fórum pravidelně navštěvují, přibydou další s novými speciálními obory a též uvítáme absolutní začátečníky kteří bez ostychu formulují jejich otázky.

3.4. Pozice témat

Zatímco milovníci motýlů obdrží kompetentní odpovědi na jejich dotazy, profituje Lepidopterologie zajímavými zprávami o výskytech. Prosíme, omezte se ve [Fórum 1] pouze na dotazy k určování motýlů! Pro všechna jiná témata okolo motýlů je k dispozici [Fórum 2].

3.5. Reklama

Lepiform neobsahuje reklamu. Abychom i nadále zaručili všem uživatelům náš servis, prosíme na oplátku upustit od zveřejňování reklamy v Lepifóru. Prosíme žádné odkazy (links) na fotky im fórum, které jste uložili u některé bezplatné fotoslužby, jež se financuje přes reklamní-Popups. K prezentaci Vašich fotek v Lepifóru máte rezervované místo k Vašemu použití (viz “Přidat fotky”). Při zneužití stránek Lepifora, obzvlášte se Spam-zprávami, jsme oprávněni, bez dalších okolností, odesilatele jako původce na jeho náklady napomenout, podat stížnost a podnítit právní stíhání.

3.6. Tolerance

Prosíme uživatele Lepifóra pěstovat tolerantní styk mezi sebou a mezi operátory Lepifóra i poté co některá pravidla k pužití Lepifóra byla nedopatřením zanedbána.

3.7. Odstranění a modifikace zaslaných příspěvků

Administrátoři ([Erwin Rennwald]: odborný supervisor; [Jürgen Rodeland]: technická správa a redakce; [Ingrid Altmann], [Peter Buchner], [Armin Dahl], [Thomas Fähnrich], Mario Finkel, [Jürgen Hensle], [Michel Kettner], [Clas Lehmann], Allan Liosi, [Heidrun Melzer], [Jens Philipp], Friedrich von Ramin, [Axel Steiner], [Heinrich Vogel] a [Karola Winzer]: Redakce) navazují na osvědčený princip Waltra Schöna (zakladatele tohoto fóra) příspěvky fóra jen ve vyjímečných případech částečně anebo zcela odstranit. V případě že k tomu dojde, prosíme aby to postižení účastníci nebrali osobně. Redakce doplňuje příspěvky korekturami vědeckých jmen aby tyto mohly být při vyhledávání identifikovány.

3.8. Registrace, profil uživatele

Lepifórum je veřejná diskusní platforma pro kterou není povinná registrace. Jestliže si přejete být registrován, je třeba ustanovit Váš profil uživatele (Benutzerprofil). Vaše jméno je pak chráněno Vaším osobnim, Vámi zvoleným, heslem. Prosím uchovávejte jej pečlive. V případě, že by jste jej pozbyli, zašlete E-mail jednomu z administrátorů ([Jürgen Rodeland], [Peter Buchner], [Heinrich Vogel]) a Vy obdržíte nové, prozatímní heslo. Poté by jste měl, z bezpečnostních důvodů, okamžite založit ve Vašem profilu uživatele nové osobní heslo.

Je na Vás, zda si založíte jen prázdný profil anebo zdali chcete o Vaší osobě něco sdělit.

3.9. Společenská pravidla

V protikladu ku mnohým jiným internetovým fóren, Lepifórum pokládá velký důraz na to, aby účastníci psali jejich dotazy a příspěvky pod jejich pravým a úplným jménem (jméno a příjmení, žádný pseudonym). To je část požadavku na kvalitu který si Lepifórum zadalo, neboť při vědecky relevantních údajích, k čemuž náleží též zprávy o nálezech s přesnými údaji o místě výskytu, patří samozřejmě též jméno autora této zprávy. Kdo má pochyby zveřejnit své jméno v internetu, smí v Lepiforu zveřejňovat též s pseudonymem (nebo jen jménem nebo svými iniciály), nesmí se ale divit, když s ním někteří účastníci Lepifóra budou nepřívětivě nakládat anebo s ním jednat jako s “neexistující osobou”.

Tak jako v převážné většině internetových fóra, je i v Lepifóru tykání zvykem (mnoho účastniků Lepifóra se zná osobně), ale tykání není pravidlo. Prosím respektujte, že někteří účastníci Lepifóra si nechtějí tykat a neberte si to též osobně, když někdo neúmyslně přehlídne Váše přání si vykat.

3.10. Copyright

Pro ty, v Lepifóru a v “Pomoci k určení” (Bestimmungshilfe) zveřejněné fotografie a texty, platí všeobecná přísná pravidla copyrightu. To znamená, že použití fotografií anebo textů, ktéré přesahuje rámec osobní potřeby není povoleno publikovat bez souhlasu autora. Účastníci smějí uložit v Lepifóru zásadně jen vlastní fotografie – žádné skeny z knih, fotografií nebo jiných webových stránek apod.! V některých případech je možné, že Walter Schön požádá autory fotografií aby mu některé daly k dispozici pro jeho webovou stránku [www.schmetterling-raupe.de]. Bylo by pěkné, mu dáti souhlas, ale podmínka pro účast ve fóru to není.

3.11. Ochrana osobních údajů

Zveřejnění poštovních adres, e-mailových adres a jiných osobních údajů týkající se třetích osob je v Lepifóru povoleno jen se souhlasem těch dotyčných.

3.12. Zaslané příspěvky cizích témat

Prosím, nepoužívejte fóra pro “chatten”! K použití pro členy spolku Lepiforum e. V. je dostupný vlastní “Chatroom”.

3.13. Nastavení fóra a způsob jeho zobrazení

Způsob jak mají být příspěvky fóra na Vaší obrazovce zobrazeny a tříděny, můžete osobně nastavit. Bližší vysvětlení najdete v záhlaví stránek fóra v odkazu „Meine Einstellung“.

3.14. Formatováni textu, emoticony a zvlaštní znaky

Do příspěvku fóra mohou být včleněny mnohé elementární pokyny k formatování textu. K tomu je definován kód, který musí být udán v hranatých závorkách – samozřejmě bez uvozovek.

 • “[b]tučný[/b]” dá “tučný
 • “[i]kurzivní[/i]” dá “kurzivní
 • “[red]červený[/red]” dá “červený
 • “[blue]modrý[/blue]” dá “modrý
 • “[green]zelený[/green]” dá “zelený
 • “[magenta]magenta[/magenta]” dá “magenta
 • “[big]velký[/big]” dá “velký
 • “[small]malý[/small]” dá “malý
 • “[krypt]text[/krypt]” dá písmo, které je viditelné jen když se přes něj přejede stisknutou myší. Je to funkce pro přátele luštění hádanek v Lepifóru. Funguje to ve fóru 1 i 2 se stejným kódem.
 • “[quote]text[/quote]” posune text (n.př. pro citáty)
 • “[*]” stanoví textové odrážky před textovou řádkou. Toto je ten jediný případ, který nemá potřebu závěrečného formátového kódu [/…].

Formátové pokyny je též možno libovolně kombinovat. Mimo to je možné použít několik emoticonů a zvláštních znaků:

:)
>:(
:O
:D
;)
:\
:|
(fttnpf)
(daumenhoch)
(w)
(wfett)
(m)
(mfett)
(bh)
(notabene)S piktogramem je možno označit předmět příspěvku, který obsahuje fotografie které ještě chybí v „Pomoc k určení“ (Bestimmungshilfe).

tento pictogram je v podstatě vyhrazen pro diskusní cestu v které bylo objeveno a nakonec korigováno chybné určení.

Zadáním Unicodu je možné vytvořit libovolné zvláštní znaky, které jsou definovány v HTML-Unicode. Unicode-Format na decimálkód je “&#NUMMER;”. Tabulkový přehled najdete pod [SELFHTML]. V textu pro příspěvky Lepifóra můžou být znázorněny Genus-znaky pomocí Unicode a Hexadezimálního systému : = ♀ – = ♂

V předmětech příspěvků Lepifóra (Betreff) lze použít pouze grafické emoticony a zvláštní znaky které obsahuje nahoře uvedená tabulka. Prosím, než-li odešlete takto formatovaný příspěvek, použijte funkci „Vorschau“ (náhled) a přesvědčte se o bezchybnosti Vašeho příspěvku!

4. Pokyny pro tazatele

4.1. Funkce “hledat” (Suche)

Všechny příspěvky každého fóra a každého archivu fóra se nechají prohledávat a filtrovat s individuelně nastavitelným datem, klíčovým slovem a jménem autora. Váš předpoklad, o který druh se jedná, se nechá v mnoha případech, co se týče pravděpodobnosti, ověřit funkcí „hledat“ (Suche).

4.2. Zadání údajů o nálezu

Ten kdo požádá o určení jednoho druhu, by měl dodat co nejpřesnější údaje o nálezu. Teprve toto umožní v některých případech určení. Mimo to by mělo být upřímně uvedeno, zda se jedná o přírodní snímek (nemanipulovaný dle přísných kritérií), manipulovaný přírodní snímek (druh manipulace uvést!) anebo snímek ze studia. Při údajích o nálezu je radno se držet osvědčeného schématu Lepifora: Stát, země, kraj, místo, nadmořská výška, biotop, nález oder způsob nálezu, datum (přírodní- nebo studijový snímek: jméno příjmení).

Příklad:

Česká Republika, Západní Čechy, Český les, Železná Ruda, 900 m, lov světlem, 18. září 2007 (studijní snímek: Josef Krátký)

anebo:

Česká Republika, Střední Čechy, Povltaví, Kamýk n/Vlt, 250 m, pro snímek byl list rozbalen, 05. květen 2009 (manipulovaný přírodní snímek: Václav Svoboda)

anebo:

Česká Republika, Střední Čechy, Brdy, Padrťská rašelinistě, 650 m, denní nález, 01. července 2011 (přírodní snímek: Jiří Opletal)

V případě podezření, že se jedná o ohroženého druha, by se mělo upustit od přesného údaje naleziště (na př. u přírodní rezervace) ale udat příští větší město. Přesné údaje jsou též velice důležité pro provozovatele Lepifóra, protože výsledky, jestliže exaktní určení bylo možné, by mohly být dány k dispozici pro vědecké vyhodnocení. Pochopitelně nemůže každý případ končit přesným určenim druhu. Často se musíme spokojit s ohraničením na pár možných druhů.

4.3. Předmět dotazu (Betreff)

Vyjádřete obsah vašeho příspěvku v lince “Betreff” stručně a přesně. Změňte předmět dotazu (Betreff), když se diskusní cesta příspěvku vyvine jiným směrem. Nepoužívejte bezvýznamné výrazy v předmětu dotazu jako “Podpora určeni” nebo “Pomoc!”. Je lepší oslovit adresáty příspěvku vhodnými hesly, protože málokterý uživatel fóra čte všechny příspěvky. Příklady pro přesvědčivé předměty dotazu: “Obrovský noční motýl z Turecka”, ”Housenka na vysokoalpských lišejníkách”, “Mina na lípě”. Obzvláště nápomocné je, když máte po použití naší “pomoci k určení” (Bestimmungshilfe) nebo vhodné literatury doměnku, kterou vyjádříte v předmětu dotazu (Betreff): “Sphingidae: Daphnis nerii?”, “Mine na lípě: Phyllonorycter issikii?”

4.4. Začátek nového diskusního příspěvku

Použijte funkci “psát nový příspěvek” (Neuen Beitrag schreiben) jen tehdy, když načínáte nové téma. Jestliže zveřejňujete vice fotek stejného motýla, pak zavěšte tyto příspěvky jako “odpověd” (Antwort) na původní příspěvek, nebo použijte vicekrát funkci “daty přidat” (Datei hochladen) která se naléza přímo nad textovým polem. Pravidlo: Stejný jedinec pouze ve stejné diskusní cestě! Toto platí i po té co jste před několika týdny zveřejnil housenku a nyní chcete zveřejnit vylíhlého motýla: Zavěste fotku motýla na diskusní cestu té housenky! Script fóra zveřejní též odpovědi na dřívější dotazy vždy na přední stránce, takže Váš příspěvek nemůže být přehlédnut.

4.5. Přidat fotografie

Motýly a housenky určit podle popisu je jen v málo případech možné. Určováno je proto převážne podle fotografií. Jako uživatel Lepifóra můžete Vaše snimky přidat k příspěvkům webového prostoru Lepifóra buď z Vašeho pevného disku anebo z Vašeho webového prostoru. Kdo předloží svoje fotky k určení a uloží je v paměti fóra, vyjádří se srozuměn s tím, že redakce Lepifóra je smí použít v rubrice „Pomoc k určení“ (Bestimmungshilfe). Vzhledem k omezení zvýšeného pracovního nákladu prosíme fotografie zadat do příspěvku ve formátu stránky 3:2 (nebo portrétový formát 2:3), popř. čtěte náš návod k úpravě fotografií [Anleitung zur Fotobearbeitung]. Omezení limitu v rozlišení pro pridané fotografie neexistuje, přesto by 1MB neměl být prekročen. Když přidáte fotky z Vašeho vlastního webového prostoru, prosíme je později nepřejmenovat nebo vymazat, tím by tyto diskusní příspěvky ztratily na významu, když by patřičný snímek nebyl vidět.

Důležité upozornění pro uživatele pomalého internetu: Když přidáte snímek do lepifóra, vyčkejte prosím až prohlížeč (browser) ukáže samostatně příští stránku. Když předčasně stisknete klávesu, bude přidání přerušeno a snímek nebude v Lepifóru ukázán.

Datové formáty: Lepifórum připouští formáty *.jpg (vhodný pro fotky) und *.gif (vhodný pro kresby).

Omezení velikosti: Snímky s vetší stranou než 900 pixlů budou po přidání automaticky na 900 pixlů zmenšeny. Pro zaručení optimální kvality doporučujeme snímky již před přidáním upravit na max. formát 900 x 600 (nebo portrétový formát 600 x 900) pixlů a popř. snímky zmenšit vhodným výřezem. Bližší informace k tomu najdete v tipech pro úpravu digitálních fotografií [Tipps zur Digitalfoto-Bearbeitung].

4.6. Trpělivost

Většina dotazů k makrolepidopterii (velcí motýli), je zodpovězena během několika hodin, někdy dokonce během několika málo minut. Může se stát, že musíte na odpověd déle čekat, zamyslete se nad tím, zdali to nezávisí na tom, že jste nejasně formulovali Váš dotaz, nebuďte proto netrpělivý. Je v pořádku, když po 2 až 3 týdnech, tím že si sám na svůj dotaz odpovíte, umístíte Váš původní dotaz opět na přední stránku fóra.

V oboru mikrolepidopterie (drobní motýli) má Lepiforum dosud jen málo odborníků kteří fórum pravidelně navštěvují. Jestliže přesunete Vaše dotazy k mikrolepidopterii do zimních mesíců, máte vetší šanci dostat kompetentní odpověd než-li v létě, kdy ve fóru a u světelných lapačů spezialistů vrcholí hlavní sezóna.

4.7. Literatura k určování motýlů

Lepifórum nemůže a není ve stavu nahradit relevantní literaturu k určování motýlů. Kdo se vážně zabývá motýly a housenkami neobejde se bez toho, si postupně zakoupit knihy, které jsou v internetu nedostupné. My zde poukazujem na náš “Seznam bězné literatury k určování” [Liste gängiger Bestimmungsliteratur]. Zde uvedené zkratky by měly umožnit nekomplikovanou citaci v příspěvkách fóra.

4.8. Rubrika „Pomoc k určování“ (Bestimmungshilfe)

Redakce vytvoří z fotografií které byly zadány do fóra a které byly autory za tímto účelem dány k dispozici, sbírku doplněnou pokyny k určování. Cílem je, všechny druhy se v Evropě vyskytujících motýlů (včetně mikrolepidoptery) zobrazit ve všech fázích jejich vývoje.

Kdo předloží svoje fotky k určení a uloží je v paměti fóra, vyjádří se srozuměn s tím, že redakce Lepifóra je smí použít v rubrice „Pomoc k určení“ (Bestimmungshilfe). Autory, kteří jejich snímky uložili do jejich vlastního webového prostoru, požádá redakce Lepifóra o svolení k použití. Autor snímku bude v každém prípadě jmenovitě uveden.

Fotky které jsou do „pomoci k určování“ (Bestimmungshilfe) převzaty z příspěvku fóra, jsou vedle datumu a času příspěvku navíc označeny zeleným textem „Bestimmungshilfe“.

4.9. Rozsah použití

Prvotní zájem je, řesit jednotlivé problémy určování motýlů. Určováni sběratelských exemplářů (napnutých motýlů) by mělo být vyjímkou – zde se nabízejí lepší možnosti! Určování velkých serií snímků anebo celých sbírkových materialů není zamýšleno. Prosím omezte zadávání menších až početných serií dotazů k určování do fóra na dobu zimních měsícíců, když je fórum méně frekventováno.

5. Pokyny pro odpovídajíciho

5.1. Požadavky na kvalitu

Je naprosto žádoucí, aby nejen odborníci ale také amatéři odpovídali na dotazy k určování. Při tom by se mělo, nehledě na skutečnost, že se každý může jednou mýlit, dbát na kvalitu při formulování odpovědí. Je doporučeno, publikovat ve fóru jen ta určení druhů (a vyšších taxonů), která jsou z vlastních zkušeností v celé šíri jejich variací známy, jinak je označte jako cvičný pokus o určení. Mělo by být určení zatíženo pochybnostmi, musí se to v příspěvku výslovně zdůraznit. Naopak by se měla u spolehlivého určení tato nepochybnost patřičným formulováním zdůraznit.

5.2. Vědecké jméno

Lepiforum má též zájem vyhovět vysoce odborným požadavkům profesionálů i pokročilým. Je nasnadě, že mimo jiné, je užívání vědeckých jmen pravidlem. V případě, že existují jednoznačná německá jména, může být tato pomoc pro zainteresované laiky přidána.

5.3. Předmět dotazu (Betreff)

Prosím uveďte u každého příspěvku vědecké jméno do předmětu dotazu (Betreff), tím zůstane fórum přehledné a z toho samého důvodu odpovídejte jednotlivě na serii dotazů.

5.4. Citování zodpovězeného příspěvku

Citujte z předešlého příspěvku jen tolik textu, kolik je ho pro Vaši srozumitelnou odpověď nutno. Software Lepifóra nabízí pod zadáním v textovém poli funkci pro citování.

5.5. Odpověd na dotazy v archivech fóra

Zde není možné započít nové diskuzní cesty, nebo odpovídat na příspěvky. Jestliže se Váš příspěvek vztahuje na jednoho z archivů, kopírujte prosím URL archivu do aktivního fóra.

Překlad do češtiny: Václav Mašek