13 Taxa für Autor "Tsvetkov, E. V. (2023)" gefunden

Cochylimorpha cretalosana Tsvetkov, 2017
Thiodia aequilibris Tsvetkov, 2017
Ancylosis mangistauensis Tsvetkov, 2018
Eucosma paulorosea Tsvetkov, 2020
Homoeosoma oxyargentella Tsvetkov, 2020
Phtheochroa accurata Tsvetkov, 2020
Phtheochroa suleimana Tsvetkov, 2020
Pima karatauensis Tsvetkov, 2020
Yelenka Trofimova, Bidzilya, Budashkin & Tsvetkov, 2020
Epischnia porphyrea Tsvetkov, 2022
Celypha laminaria Tsvetkov, 2023
Phtheochroa tabasarana Tsvetkov, 2023

Synonyme

Ancylosis triangulicosta Tsvetkov, 2018