3 Taxa für Autor "Simon, E." gefunden

Charanyca ferrosqualida (Simonyi, 1996)
Sideridis dalmae (Simonyi, 2010)
Sideridis mongoliensis Simonyi, 2015