5 Taxa für Autor "Coutsis (2005)" gefunden

Polyommatus nephohiptamenos (Brown & Coutsis, 1978)
Polyommatus eleniae Coutsis & De Prins, 2005
Turanana durranii Coutsis & Tshikolovets, 2016

Synonyme

Polyommatus philippi (Brown & Coutsis, 1978)
Polyommatus andronicus Coutsis & Gavalás, 1995