6 Taxa für Autor "Bergsträsser, [1779]" gefunden

Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)
Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)
Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)

Synonyme

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779)
Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779)