Synonym bzw. andere Kombination zu Denisia osthelderi