Inhalt

3. Informacje ogólne

3.1. Uwaga dla użytkowników forum, używających polskiego języka ojczystego

Celem lepszego zrozumienia przez pozostałych użytkowników forum, uprzejmie prosimy pisać posty w jednym z następujących języków: niemieckim, angielskim lub francuskim.

3.2. Dlaczego tak szczegółowa instrukcja dla użytkowników?

Eksperci w lepiforum (Forum Lepidopterologii) potrzebują czasu, aby kompetentnie odpowiedzieć na nawet najtrudniejsze zapytania w określaniu. Przed pierwszym wpisem, czy zapytaniem, prosimy o dokładne przeczytanie zasad działania forum.

3.3. Określenie celu

To forum powinno służyć wymianie wiedzy pomiędzy naukowcami i laikami. Jak w prawie w żadnej innej dyscyplinie, zarówno zoolodzy jak i oczywiscie lepidopterolodzy (naukowcy zajmujący się badaniem motyli) zdani są na dostarczane informacje, które gromadzone są przez ambitnych laików. Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, gdyby do ekspertów, którzy regularnie odwiedzają nasze forum mogli również dołączyć zainteresowani innymi specjalnościami, czy też absolutnie początkujący w tej dziedzinie, nie obawiając się stawiania pytań.

3.4. Tematyka

Podczas gdy miłośnicy motyli uzyskują od ekspertów odpowiedzi na nurtujące ich pytania, tym samym lepidopterolodzy otrzymują od laików informacje o znalezionych osobnikach.

[Forum 1] - prosimy ograniczyć się w wypowiedziach i pytaniach tylko na temat określania motyli!

[Forum 2] - jest przeznaczone dla wszystkich innych informacji dotyczacych motyli.

3.5. Reklama

Lepiforum jest wolne od reklam. W celu ciągłego zapewnienia użytkownikom tej usługi, uprasza się o powstrzymanie od wstawiania wszelkich reklam i przelinkowań do zdjęć umieszczonych na innych bezpłatnych serwisach fotograficznych, ponieważ te bywają finansowane przez usługi reklamowe. Aby wstawić swoje zdjęcie należy korzystać z dostępnych usług lepiforum, patrz poniżej „Wstawianie zdjęć”.

W przypadku nadużycia zasad korzystania z forum, szczególnie w przypadku wprowadzania spamu, zastrzegamy sobie prawo bez ponownego ostrzeżenia, podjęcia działalności prawnej w postaci płatnego upomnienia, wniesienia skargi prawnej oraz sciągania przez prawo karne osoby winnej.

3.6. Tolerancja

Użytkownicy forum proszeni są o tolerancę w stosunku do innych użytkowników, jak również operatorów forum, nawet wtedy, gdy tylko przez nieuwagę nie respektowano wskazówek zasad korzystania forum.

3.7. Usuwanie i edycja postów

Administratorzy ([Erwin Rennwald] fachowy Supervision; [Jürgen Rodeland]: opieka techniczna i radakcja; [Ingrid Altmann], [Peter Buchner], [Armin Dahl], [Thomas Fähnrich], [Mario Finkel], [Jürgen Hensle], [Michel Kettner], [Clas Lehmann], Allan Liosi, [Heidrun Melzer], [Jens Philipp], Friedrich von Ramin, [Axel Steiner], [Heinrich Vogel] i [Karola Winzer]: Redakcja) stosują nadal sprawdzoną i wypróbowaną zasadę wprowadzoną przez Walter Schön (założyciela tego forum) usuwania postów w całości lub tylko ich cześci jedynie w wyjątkowych wypadkach. Jeśli jednak to nastąpi, redakcja prosi zainteresowanych, o nietraktownie tego osobiście. Redakcja wprowadza również korekturę i wskazówki korektury do błędnie napisanych nazw naukowych, aby te były później łatwiej odszukiwane w funkcji wyszukiwania.

3.8. Rejestracja, profil użytkownika

Lepiforum jest otwartą platformą dyskusyjną, w której nie jest wymagana obowiązkowa rejestracja. Jeśli użytkownik jednak chce się zarejestrować powinien założyć profil, wtedy nazwisko użytkownika będzie chronione dowolnie wybranym hasłem. Prosimy o bezpieczne jego przechowywanie. W razie jego utraty, można wysłać mail do jednego z administratorów (Jürgen Rodeland, Peter Buchner, Heinrich Vogel). Otrzymane wtedy nowe hasło jest tymczasowe, a więc dla własnego bezpieczeństwa należy je niezwłocznie zastąpić nowym.

Każdy użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy pustym profilem lub wypełnionym dowolnymi osobistymi informacjami.

3.9. Formy towarzyskie

W przeciwieństwie do wielu innych for internetowych, lepiforum kładzie dużą uwagę na stosowanie prawdziwych danych osobowych (własne imię i nazwisko, żadne pseudonimy). Ta zasada forum świadczy o wysokich wymaganiach jakościowych tego forum, gdyż użytkownik może wtedy liczyć na relewantne odpowiedzi naukowców. Ważne jest również podanie dokładnych danych odnoszących się do miejsca znalezienia danego osobnika celem jego określenia, oraz nazwisko osoby, która go znalazła. Ten kto nie stosuje się do tych zasad i używa tylko imienia lub inicjałów, nie powinien się dziwić ewentualnym brakiem odpowiedzi na postawiane pytanie, lub całkowitą ignorancją.

Jak w większości istniejących forach internetowych także tutaj rozpowszechnione jest mówienie sobie na „Ty” (wielu stałych uczestników zna się osobiście) jednak nie ma takiego przymusu. Prosimy jednocześnie respektować życzenie tych uczestników forum, którzy nie życzą sobie takiego spoufalania, prosimy nie brać tego zbyt osobiście.

3.10. Copyright (Prawa autorskie)

Co do opublikowanych tutaj zdjęć i tekstów stosowane są surowe zasady praw autorskich. Niedozwolone jest publikowanie materiałów bez zgody autorów zdjęć i tekstów. Użytkownicy mogą w zasadzie publikować tylko własne zdjęcia i teksty, żadne skany i kopie z książek czy też innych stron internetowych itp.! W niektórych przypadkach uczestnik forum może być proszony przez Walter Schön o udostępnienie wstawionego na forum zdjęcia, ze względu na brak owego w wymienionym zbiorze [to jest jego strona internetowa o motylach] celem jego uzupełnienia. Było by miło, gdyby mu to uprawnienie zostało udzielone – jednak nie jest to warunek uczestnictwa na forum.

3.11. Ochrona danych

Publikacja na forum adresów pocztowych, adresow e-maili i danych osobowych osób trzecich, dozwolone jest wyłącznie za ich zgodą.

3.12. Niezgodna tematyka

Prosimy nie używać lepiforum do prywatnych rozmów. Dla tego celu istnieje specjalnie założony czat dla członków stowarzyszenia Lepiforum e.V..

3.13. Sposób prezentacji postów

Użytkownik forum może indywidualnie ustawić sobie formę i sposób wyświetlania postów na swoim ekranie. Bliższe informacje dotyczące tych ustawień zawarte są w „Meine Einstellungen” (polski: Moje ustawienia) znajdującego się w nagłówku strony forum.

3.14. Formatowanie tekstu, emotikony i znaki specjalne

W postach można wprowadzać elementarną instrukcję formatowania tekstu. W tym celu podany jest w kwadratowych nawiasach kod definiujący. Należy go wpisać bez cudzysłowia:

 • „[b]tłusty druck[/b]“ oznacza „tłusty druck
 • „[i]druck skośny[/i]“ oznacza „druck skośny
 • „[red]czerwony[/red]“ oznacza „czerwony
 • „[blue]niebieski[/blue]“ oznacza „niebieski
 • „[green]zielony[/green]“ oznacza „zielony
 • „[magenta]magenta[/magenta]“ oznacza „magenta
 • „[big]wielki[/big]“ oznacza „wielki
 • „[small]maly[/small]“ oznacza „maly
 • „[krypt]ukryty[/krypt]“ oznacza pismo, które staje się widoczne dopiero po wciśnięciu guzika myszki (klikajac i markujac to miejsce). Ta czynność umożliwia odczytanie wcześniej niewidocznego tekstu. Ten sam kod działa identycznie na forum dla graczy w zgadywankę.
 • „[quote]Text[/quote]“ wpisuje tekst (np. Cytat)
 • „[*]“ stawia podpunkt przed następującym tekstem. Jest to jedyny przypadek, w którym nie ma końcowego znaku formatowania w nastepującej postaci: „[/...]".

Poszczególne formatowanie tekstu może być dowolnie łączone.

Ponadto dostępne są nastepujące emotikony i znaki specjalne:

:)
>:(
:O
:D
;)
:\
:|
(fttnpf)
(daumenhoch)
(w)
(wfett)
(m)
(mfett)
(bh)
(notabene)Tą ikonę (skrócenie słowa „Bestimmungshilfe” w polskim: „Pomoc określania”) można zaznaczyć temat wątku zawierającego zdjęcie, którego brak jest w „Bestimmungshilfe”.

Ten znak określa ciąg postów w którym dlugi czas istniało nierozpoznane błędne określenie danego osobnika, aż do czasu jego korektury.

Wszelkie znaki specjalne, które są zdefiniowane w HTML-Unicode mogą być tworzone przez użycie Unicodu. Unicode-Format dla kodu dziesiątkowego: „&#LICZBA;“. Tabelaryczne zestawienie znajduje się w [SELFHTML]. Oznaczanie płci osobnikow (męskie, żeńskie) w tekscie, tworzone są Unicodem w kodzie szesnastkowym, przedstawione w nastepujący sposób: = ♀ – = ♂

W nagłówkach postów natomiast można używać jedynie znaki zawarte w graficznej tabeli, (tabela emotikon i znaków specjalnych) umieszczonej powyżej. Prosimy przed wysłaniem sformatowanego wpisu w poście, stosować "Vorschau" (polski: funkcję podglądu)!

4. Uwagi dla pytającego

4.1. Funkcja szukania

Suchfunktion = Funkcja szukania

Schnellsuche = Szybkie szukanie

Wszystkie posty każdego forum i archiwa mogą być odszukiwane według indywidualnie ustawionych filtrów szukania np. według daty, słowa kluczowego, czy tez nazwiska autora. Dzięki tej funkcji można łatwiej sprawdzić słuszność ewentualnych przypuszczeń.

4.2. Opis miejsca znalezienia

W celu uzyskania odpowiedzi na temat oznaczania rodzaju danego osobnika, uprasza się o podanie jak najdokładniejszych danych miejsca znalezienia, bowiem w niektórych wypadkach tylko te dane mogą dostarczyć relewantnej odpowiedzi. Ponadto konieczna jest prawdomówność w opisie wstawianych zdjęć, tzn. wymagana jest informacja, czy wstawione zdjęcie zrobione jest w terenie (bez manipulacji według ostrych zasad kryterii) lub jest manipulowane (uprasza się o podanie czego dotyczyła ewentualna manipulacja) lub jest to zdjęcie studyjne. Najlepsze jest jednak stosowanie schematu praktykowanego w lepiforum: czyli podawanie informacji w następującej kolejności: kraj, region, miejscowość, wysokość nad poziom morza, Biotop, sposób znalezienia/złapania osobnika, data (Zdjęcie wykonane w terenie czy w studio: imię i nazwisko).

Przykład:

Polen, Woiwodschaft Schlesien, Kattowitz, 226 m, Rabatte mit Blumen, 10. Mai 2013 (Niemanipulowane zdjęcie w terenie: Anna Jankowska)

Przykłady: Mała uwaga dla polskich użytkowników forum: Prosimy opisywać miejsce znalezienia w języku niemieckim.

W przypadku podejrzenia, że znaleziony osobnik znajduje się pod ścisłą ochroną przyrody, można pominąć podanie dokładnych danych miejsca znalezienia (np. rezerwat przyrody), w zamian uprasza się o podanie nazwy większej miejscowości znajdującej się w pobliżu miejsca znalezienia. Dostarczanie dokładnych informacji jest rownież ważne dla operatorów forum, gdyż umożliwia to dokładniejsze określenie rodzaju danego osobnika, którego wyniki udostępniane są naukowej ocenie. Oczywiście nie wszystkie przypadki mogą być do końca przedyskutowane i zakończone dokładnym określeniem. Dlatego tez często trzeba pogodzić się z możliwym ograniczeniem zakresu określenia danego osobnika.

4.3. Temat wątku

Prosimy zwięźle i precyzyjnie określać temat wątku. Jeśli dyskusja w wątku odchodzi od głównego tematu, prosimy zmienić temat wątku. Prosimy tez nie używać bezsensownych nazw jak: „Określenie gatunku, rodzaju” czy „Pomocy!” Proponujemy używanie słów kluczonych, gdyż rzadko kto czyta wszystkie posty. Przykładem nazwy może być: „Gigantyczna ćma z Turcji”, lub „Gąsienica z wysokich alpejskich porostów”, czy też „Mina na liściu lipy” Szczególnie dobre jest używanie terminów z naszej Bestimmungshilfe (polski: Pomocy określania) lub odpowiedniej literatury fachowej, przypuszczając nazwę osobnika, takie jak.: „Sphingidae: Daphnis nerii?“; „Mina na lisciu lipy: Phyllonorycter issikii?”.

4.4. Początek nowego wątku dyskusji

Funkcje „Neuen Beitrag schreiben“ (polski: „Rozpoczęcie nowego wątku”) prosimy stosować tylko wtedy, gdy zaczynamy zupełnie nowy temat. Jeśli ma się w zamiarze umieścic kilka zdjęć tego samego motyla, prosimy je wklejać jako załącznik w pierwszej odpowiedzi na nowy temat, lub stosować kilkakrotnie funkcję „Datei hochladen“ (polski: „dodaj plik”) (znajdujacy się powyżej pola wprowadzania tekstu). Ogólna zasada brzmi: Ten sam osobnik (indiwiduum) powinien być umieszczany zawsze w tym samym wątku! To samo dotyczy również omawianej przez kilka tygodni gąsienicy, która po pewnym czasie przeobraziła się w motyla. Prosimy wtedy dołączyć zdjęcie owego motyla w tym samym wątku dyskusyjnym! Odpowiedzi na dawne forumowe posty pojawiają się na samym początku pierwszej strony przeglądowej danego forum, dzięki czemu, nowy wpis nie będzie przeoczony.

4.5. Wstawianie zdjęć

Tylko w nieliczynch przypadkach udaje się określenie danego osobnika (motyli i gąsienic) na zasadzie słownego opisu. Znacznie lepsze jest przedstawienie zdjęcia danego osobnika. Dlatego też na forum najczęściej następuje określanie na podstawie wstawionych zdjęć. Użytkownik tego Forum ma możliwość wstawiania zdjęć znajdujących się na prywatnych serwerach, czy też na prywatnym twardym dysku. Każdy kto wstawia tutaj zdjęcia, zgadza się z możliwością wykorzystania go w redakcyjnej rubryce o nazwie „Bestimmungshilfe” (polski: „Pomoc w określeniu”). Aby uniknąć dodatkowego obrabiania zdjęc, prosimy o wstawianie zdjęć zawsze w formacie 3:2 lub 2:3 (format wysoki). Jeśli wymaga tego konieczność, prosimy zapoznać się z uwagami zawartymi w [Anleitungen zur Fotobearbeitung] (polski: Instrukcja edycji zdjęć). Używając ten format zdjęcia o maksymalnej wielkości 100 KB (najwyżej 300 KB - dla zdjęc z małymi motywami ) bierzemy pod uwagę ewentualne nieposiadanie przez niektórych uczestników forum ekranu szerokopasmowego. Prosimy również o nie zmienianie w późniejszym czasie nazwy zdjęcia, czy też jego usuwania z wątków, gdyż wtedy dany wątek traci na swojej wartości, jeśli dane zdjęcie nie jest już widoczne.

Ważna uwaga dla użytkowników z powolnym połączeniem internetowym: Po załadowniu zdjęcia na Forum należy odczekać aż przeglądarka automatycznie wyświetli następną stronę. Przedwczesne klikanie przerywa ładowanie zdjęcia, co powoduje niepojawienie się zdjęcia na Forum.

Formaty plików: Lepiforum pozwala na używanie następujących formatów: *. jpg (dla zdjęć) oraz *.gif (dla rysunków).

Limit wielkości zdjęć: Zdjęcia o większej długości boku niż 900 pikseli są automatycznie po wgraniu zmniejszane do 900 pikseli. Aby zoptymalizować jakość obrazu, zalecamy zdjęcia przed wysłaniem zmniejszyć do max. 900 x 600 (lub w formacie wysokim: max. 600 x 900) pikseli, lub ewentualnie wyciąć tylko te część zdjecia, która wnosi do określenia osobnika. Bliższe informacje patrz [Tipps zur Digitalfoto-Bearbeitung] (polski: Obróbka zdjęć cyfrowych).

4.6. Cierpliwość

Na większość zadanych pytań dotyczących makro motyli (dużych motyli) udzielane są odpowiedzi w lepiforum w przeciągu paru godzin, czesto nawet kilku minut. W przypadku dłuższego braku odpowiedzi należy najpierw rozważyć własne sformułowanie postawionego pytania, nie tracąc cierpliwości. Osoba pytająca, może też po upływie dwóch, czy trzech tygodni sama odpowiedzieć na zadanie pytanie, podnosząc tym samym swój post w górę, czyli na początek wątku.

Obecnie na naszym forum, regularnie udziela się tylko kilku ekspertów od małych motyli (Mikrolepidopterzy). Jeśli jednak pytania zostaną przeniesione do wątków zimowych, istnieje większa szansa uzyskania kompetentnej odpowiedzi, gdyż latem eksperci zajęci są szukaniem motyli w terenie.

4.7. Literatura slużąca określaniu

Lepiforum nigdy nie zastąpi fachowej literatury określającej. Kto poważnie traktuje temat gasienic i motyli powinien z czasem nabyć w tym celu fachową literaturę w tym temacie, która nigdy nie zastąpi internetu. Posiadamy listę najczęściej używanej literatury określąjacej. [Liste gängiger Bestimmungsliteratur] (polski: Lista najczęściej używanej w tym zakresie literatury). Stosowane tam skróty (zaznaczone z lewej strony listy, niemiecki: „Kürzel mit Links zu Besprechungen“) powinny ułatwić wpisywanie cytatów na forum.

4.8. Rubryka „[Bestimmungshilfe]“ (polski: Pomoc w określaniu)

Redakcja tworzy z udostępnionych na forum zdjęć, oraz innych autorów zdjęć, kolekcję zdjęć łącznie ze wskazówkami określającymi. Celem tego jest zgromadzenie wszystkich w Europie występujących motyli (także małych motyli - Microlepidoptera ) łącznie z ich wszystkimi etapami rozwoju.

Kto wstawia zdjęcie na forum wyraża tym samym automatycznie zgodę na redakcyjne wykorzystanie go w rubryce „Bestimmungshilfe” (polski: Pomoc określania). Redakcja forum zapytuje również autorow zdjęć, którzy swoje zdjęcia przelinkowują z własnych stron sieci, czy ich zdjęcia mogą być również wykorzystane w rubryce Bestimmungshilfe (polski: Pomoc określenia). Oczywiscie, podane będzie przy danym zdjęciu także nazwisko autora zdjęcia.

Posty, z których zdjęcia zostały umieszczone w Bestimmungshilfe (polski: Pomoc określenia) posiadają datę i czas wstawienia postu, ponadto oznaczone są zielonym napisem „Bestimmungshilfe”.

4.9. Zakres korzystania

Podstawowym celem forum jest rozwiązywanie problemów określania. Określanie ekzemplarzy ze zbiorów (motyle napinane) powinno stanowić wyjątek – istnieją lepsze sposoby! To forum nie jest przeznaczone do określania całych zbiorów napinanych motyli. Prosimy zatem o ograniczenie się do małych lub średnich zbiorów i umieszczanie ich tylko w zimowych miesiącach, kiedy jest mniejsza frekwencja na forum z pytaniami.

5. Informacje dla odpowiadających

5.1. Normy jakości

Na forum pożądane są zarówno wypowiedzi profesjonalistów jak również amatorow. Należy przy tym jednak zawsze brać pod uwagę fakt, ze każdy może się raz pomylić . Należy również zawsze mieć na uwadze jakość swoich wypowiedzi. Dlatego zaleca się określanie gatunku osobników, (lub też w wyższym Taksonie) na forum tylko wtedy, kiedy z własnego doświadczenia bardzo dobrze znany jest nam dany osobnik w całej jego rozpiętości odmiany. W przeciwnym wypadku wymagane jest oznaczenie danego określenia jako próba określenia. Bardzo wazne jest również dokładne zaznaczenie własnej niepewności w konkretnym określeniu. Tak samo ważne jest dokładnie zasygnalizowane w tekście, jeśli jest się całkowicie pewnym określenia danego osobnika.

5.2. Naukowe nazwy

Lepiforum chce zapewnić wysokie wymagania fachowców jak i zawansowanych. Dlatego tez ważnym tego elementem jest używanie fachowych nazw naukowych. W przypadku, kiedy znany jest nam również odpowiednik nazwy w języku niemieckim, można go, jako dodatkową usługę dla zainteresowanych laików, dodać do swojej wypowiedzi.

5.3. Temat wątku

Celem określenia danego rodzaju prosimy w temacie wątku zawsze umieszczać naukową nazwę. Celem tego jest uzyskania przejrzystości tematu wątku. Z tego samego też powodu prosimy o indywidualne odpowiedzi zawsze w kolejności na kolejne zapytanie.

5.4. Cytowanie odpowiedzi

Odpowiadając prosimy cytować tylko tyle tekstu z poprzedniego postu, ile jest konieczne do zrozumienia odpowiedzi. Oprogramowanie forum dysponuje również funkcją cytowania (niemiecki: Zitierfunktion), znajdującej się poniżej pola wpisywania tekstu.

5.5. Odpowiedzi na zapytania w forach, znajdujących się w archiwum

Nie jest możliwe tworzenie nowych wątkow dyskusji odpowiadając na posty z forum znajdującego się już w archiwum. Jeśli jednak zajdzie potrzeba powołania się na archiwalne wypowiedzi, można skopiowac adres URL z archiwum i wstawić go do aktywnego forum.

Polskie tłumaczenie: Barbara Schulz