12 Taxa für Autor "Inoue, 1979" gefunden

Scotopteryx acutangulata Inoue, 1941
Epilobophora Inoue, 1943
Heterothera Inoue, 1943
Xenortholitha Inoue, 1944
Paramaxillaria Inoue, 1955
Comibaenini Inoue, 1961
Comostolini Inoue, 1961
Jodini Inoue, 1961
Abraxas neomartaria Inoue, 1970
Evecliptopera Inoue, 1982
Pseudobaptria Inoue, 1982

Synonyme

Ourapteryx falciformis Inoue, 1993