Vorkommen
Länder:+3Kontinente:SA
Männchen
Geschlecht nicht bestimmt
Originalbeschreibung
Inhalt

2. Diagnose

2.1. Männchen

2.2. Geschlecht nicht bestimmt

2.3. Originalbeschreibung

3. Weitere Informationen

3.1. Andere Kombinationen

3.2. Literatur

  • Erstbeschreibung: Meyrick, E. (1915): Descriptions of South American Micro-Lepidoptera. — Transactions of the Entomological Society of London (2): 201-256.