Synonym bzw. andere Kombination zu Chlorothalpa xanthochloris