28 Taxa für Autor "Draudt, 1923" gefunden

Citheronia bellavista Draudt, 1930
Bryopsis amasina (Draudt, 1931)
Cryphia lusitanica (Draudt, 1931)
Caradrina abruzzensis (Draudt, 1933)
Dichagyris stellans (Corti & Draudt, 1933)
Dichagyris ulrici (Corti & Draudt, 1933)
Eublemma caprearum Draudt, 1933
Hadena nevadae (Draudt, 1933)
Agrochola lactiflora (Draudt, 1934)
Brachionycha sajana Draudt, 1934
Hadena wehrlii (Draudt, 1934)
Hecatera weissi (Draudt, 1934)
Polia malchani (Draudt, 1934)
Polia vespertilio (Draudt, 1934)
Paranataelia Draudt, 1935
Chersotis anatolica (Draudt, 1936)
Chersotis zukowskyi (Draudt, 1936)
Conisania arterialis (Draudt, 1936)
Euxoa anatolica Draudt, 1936
Agrotis fortunata Draudt, 1937
Hadena thecaphaga (Draudt, 1937)
Subacronicta concerpta (Draudt, 1937)
Valerietta Draudt, 1938

Synonyme

Cryphia amasina (Draudt, 1931)
Nyctobrya amasina (Draudt, 1931)
Spaelotis dominans (Corti & Draudt, 1933)
Chersotis ponticola (Draudt, 1936)
Eremobia asiatica Draudt, 1936