254 Taxa für Autor "Boisduval (1840: 161 mit Fu��note 1)" gefunden

Spaelotis Boisduval, 184
Amphipyra effusa Boisduval, [1828]
Anarta odontites (Boisduval, [1828])
Arctia angelica (Boisduval, [1828])
Asteroscopus Boisduval, 1828
Boloria polaris (Boisduval, [1828])
Cryptocala chardinyi (Boisduval, [1828])
Erebia lefebvrei (Boisduval, [1828])
Erebia neoridas (Boisduval, [1828])
Glaucopsyche melanops (Boisduval, [1828])
Gluphisia Boisduval, 1828
Hadena magnolii (Boisduval, [1828])
Orgyia trigotephras Boisduval, [1828]
Syngrapha diasema (Boisduval, [1828])
Zygaena anthyllidis Boisduval, [1828]
Zygaena corsica Boisduval, [1828]
Zygaena cuvieri Boisduval, [1828]
Zygaena olivieri Boisduval, [1828]
Zygaena oxytropis Boisduval, [1828]
Agrotis obesa (Boisduval, [1829])
Amata huebneri (Boisduval, 1829)
Aporophyla australis (Boisduval, [1829])
Cerocala Boisduval, 1829
Colias pelidne Boisduval & Le Conte, [1829]
Conistra intricata (Boisduval, [1829])
Lithophane leautieri (Boisduval, [1829])
Luperina Boisduval, 1829
Mniotype solieri (Boisduval, [1829])
Pyrisitia lisa (Boisduval & Leconte, 1829)
Agriades aquilo (Boisduval, 1832)
Agrotis infusa (Boisduval, 1832)
Anthela nicothoe (Boisduval, 1832)
Appias celestina (Boisduval, 1832)
Asota australis (Boisduval, 1832)
Catochrysops Boisduval, 1832
Chelis dahurica (Boisduval, 1832)
Chersotis andereggii (Boisduval, 1832)
Colias nastes Boisduval, 1832
Cruria donowani (Boisduval, 1832)
Cyrestis Boisduval, 1832
Damias Boisduval, 1832
Eilema plana (Boisduval, 1832)
Hippotion scrofa (Boisduval, 1832)
Idalima affinis (Boisduval, 1832)
Lexias Boisduval, 1832
Macroglossum hirundo (Boisduval, 1832)
Mycalesis mehadeva (Boisduval, 1832)
Notocrypta feisthamelii (Boisduval, 1832)
Nyctemera baulus (Boisduval, 1832)
Ornithoptera Boisduval, 1832
Papilio ambrax Boisduval, 1832
Porela cinerea (Boisduval, 1832)
Scoliacma bicolora (Boisduval, 1832)
Taractrocera papyria (Boisduval, 1832)
Tatochila theodice (Boisduval, 1832)
Yoma algina (Boisduval, 1832)
Achaea lienardi (Boisduval, 1833)
Acraea igati Boisduval, 1833
Acraea ranavalona Boisduval, 1833
Acraea zitja Boisduval, 1833
Antherina suraka (Boisduval, 1833)
Anthocharis Boisduval, Rambur, Duméril & Graslin, 1833
Aterica Boisduval, 1833
Bastilla angularis (Boisduval, 1833)
Belenois helcida (Boisduval, 1833)
Biblidini Boisduval, 1833
Borbo borbonica (Boisduval, 1833)
Byblia anvatara (Boisduval, 1833)
Chalciope delta (Boisduval, 1833)
Chiromachla insulare (Boisduval, 1833)
Cleora acaciaria (Boisduval, 1833)
Cnaphalocrocis poeyalis (Boisduval, 1833)
Coeliades ramanatek (Boisduval, 1833)
Cyligramma Boisduval, 1833
Earias insulana (Boisduval, 1833)
Erebia gorgone Boisduval, [1833]
Erebia scipio Boisduval, [1833]
Euchrysops malathana (Boisduval, 1833)
Euploea goudotii Boisduval, 1833
Eurema floricola (Boisduval, 1833)
Eurytela Boisduval, 1833
Gnophodes betsimena (Boisduval, 1833)
Hadena tephroleuca (Boisduval, 1833)
Junonia goudotii (Boisduval, 1833)
Junonia rhadama (Boisduval, 1833)
Melanargia pherusa (Boisduval, 1833)
Mocis mayeri (Boisduval, 1833)
Mylothris phileris (Boisduval, 1833)
Neptidopsis fulgurata (Boisduval, 1833)
Neptis dumetorum (Boisduval, 1833)
Neptis kikideli (Boisduval, 1833)
Omopterini Boisduval, 1833
Pardopsis punctatissima (Boisduval, 1833)
Polydesma Boisduval, 1833
Precis andremiaja (Boisduval, 1833)
Rhyacia helvetina (Boisduval, 1833)
Salamis Boisduval, 1833
Saribia tepahi (Boisduval, 1833)
Satyrina Boisduval, 1833
Scopula minorata (Boisduval, 1833)
Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)
Spodoptera mauritia (Boisduval, 1833)
Agrotis endogaea Boisduval, 1834
Erynnis marloyi (Boisduval, 1834)
Eucoptocnemis optabilis (Boisduval, 1834)
Hyles tithymali (Boisduval, 1834)
Orgyia corsica (Boisduval, 1834)
Phytometra sanctiflorentis (Boisduval, 1834)
Standfussiana nictymera (Boisduval, 1834)
Typhonia Boisduval, 1834
Zygaena algira Boisduval, 1834
Zygaena contaminei Boisduval, 1834
Agraulis Boisduval & Le Conte, [1835]
Asterocampa celtis (Boisduval & Le Conte, [1835])
Asterocampa clyton (Boisduval & Le Conte, [1835])
Anthocharis damone Boisduval, 1836
Belenois zochalia (Boisduval, 1836)
Catasticta nimbice (Boisduval, 1836)
Chloantha Boisduval, Rambur & Graslin, [1836]
Cleoceris Boisduval, 1836
Colotis etrida (Boisduval, 1836)
Colotis evanthe (Boisduval, 1836)
Cyrestis thyodamas Boisduval, 1836
Discophora Boisduval, [1836]
Discophora sondaica Boisduval, 1836
Elymnias ceryx (Boisduval, 1836)
Eresia Boisduval, [1836]
Eudryas Boisduval, 1836
Eurema laeta (Boisduval, 1836)
Graphium arycles (Boisduval, 1836)
Graphium evemon (Boisduval, 1836)
Meandrusa payeni (Boisduval, 1836)
Nathalis Boisduval, [1836]
Nathalis iole Boisduval, [1836]
Papilio nephelus Boisduval, 1836
Papilio oribazus Boisduval, 1836
Paralaxita orphna (Boisduval, 1836)
Parides erithalion (Boisduval, 1836)
Parnassius jacquemontii Boisduval, 1836
Pereute charops (Boisduval, 1836)
Phoebis agarithe (Boisduval, [1836])
Prepona Boisduval, [1836]
Protographium philolaus (Boisduval, 1836)
Terinos Boisduval, [1836]
Zegris Boisduval, [1836]
Zemeros Boisduval, [1836]
Agrotis boeticus (Boisduval, [1837])
Apamea alpigena (Boisduval, 1837)
Chersotis alpestris (Boisduval, 1837)
Dichagyris vallesiaca (Boisduval, 1837)
Episema grueneri Boisduval, 1837
Euxoa sibirica (Boisduval, 1837)
Poanes zabulon (Boisduval & Le Conte, [1837])
Agriades pyrenaica (Boisduval, 1840)
Agrotis desertorum Boisduval, 1840
Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840)
Anthometra Boisduval, 1840
Anthometra plumularia Boisduval, 1840
Caradrina selini Boisduval, 1840
Chamaesphecia mysiniformis (Boisduval, 1840)
Chelis simplonica (Boisduval, 1840)
Chemerina Boisduval, 1840
Chersotis Boisduval, 1840
Coenotephria ablutaria (Boisduval, 1840)
Cucullia balsamitae Boisduval, 1840
Cucullia prenanthis Boisduval, 1840
Cucullia virgaureae Boisduval, 1840
Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840
Diloba Boisduval, 1840
Elophos Boisduval, 1840
Enterpia laudeti (Boisduval, 1840)
Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840
Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840
Euxoa sabuletorum (Boisduval, 1840)
Haemerosia Boisduval, 1840
Heliothea Boisduval, 1840
Heliothea discoidaria Boisduval, 1840
Idaea distinctaria (Boisduval, 1840)
Idaea litigiosaria (Boisduval, 1840)
Lycia lapponaria (Boisduval, 1840)
Mesogona Boisduval, 1840
Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840)
Mniotype anilis (Boisduval, 1840)
Mycteroplus puniceago (Boisduval, 1840)
Mythimna alopecuri (Boisduval, 1840)
Mythimna anderreggii (Boisduval, 1840)
Neognopharmia stevenaria (Boisduval, 1840)
Odezia Boisduval, 1840
Olivenebula xanthochloris (Boisduval, 1840)
Opigena Boisduval, 1840
Peribatodes perversaria (Boisduval, 1840)
Phyllometra Boisduval, 1840
Phyllometra gracilaria Boisduval, 1840
Polyphaenis Boisduval, 1840
Pyropteron meriaeformis (Boisduval, 1840)
Scopula tessellaria (Boisduval, 1840)
Selidosema pyrenaearia (Boisduval, 1840)
Sympistis nigrita (Boisduval, 1840)
Tephrosia Boisduval, 1840
Thetidia Boisduval, 1840
Thetidia plusiaria Boisduval, 1840
Thysanoplusia daubei (Boisduval, 1840)
Xestia collina (Boisduval, 1840)
Artaxa digramma (Boisduval, [1844])
Acraea natalica Boisduval, 1847
Amauris ochlea (Boisduval, 1847)
Anaphe panda (Boisduval, 1847)
Argema mimosae (Boisduval, 1847)
Gonimbrasia wahlbergii (Boisduval, 1847)
Oligographa juniperi (Boisduval, 1847)
Physcaeneura panda (Boisduval, 1847)
Thyretes Boisduval, 1847
Drasteria rada (Boisduval, 1848)
Lithostege odessaria (Boisduval, 1848)
Satyrium ledereri (Boisduval, 1848)
Brephidium exilis (Boisduval, 1852)
Chlosyne palla (Boisduval, 1852)
Lycaena arota (Boisduval, 1852)
Ochlodes sylvanoides (Boisduval, 1852)
Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)
Phyciodes pulchella (Boisduval, 1852)
Phycodes Boisduval & Guenée, 1852
Proserpinus clarkiae (Boisduval, 1852)
Proserpinus lucidus (Boisduval, 1852)
Hyalophora euryalus (Boisduval, 1855)
Smerinthus ophthalmica Boisduval, 1855
Speyeria mormonia (Boisduval, 1868)
Theretra japonica (Boisduval, 1869)
Chetone Boisduval, 1870
Emesis aurimna (Boisduval, 1870)
Eryphanis Boisduval, 1870
Othorene Boisduval, 1872
Acosmeryx Boisduval, [1875]
Acosmeryx shervillii Boisduval, [1875]
Automeris banus (Boisduval, 1875)
Euchloron Boisduval, [1875]
Meganoton Boisduval, [1875]
Nyceryx Boisduval, [1875]

Synonyme

Pyrois effusa (Boisduval, 1828)
Hadula odontites (Boisduval, 1829)
Plebejus aquilo (Boisduval, 1832)
Cladocerotis optabilis (Boisduval, 1834)
Parnassius jacquemonti Boisduval, 1836
Agrotis boetica (Boisduval, [1837])
Eugnorisma chaldaica (Boisduval, 1840)
Gnopharmia stevenaria (Boisduval, 1840)
Paradrina selini (Boisduval, 1840)
Peribatodes abstersaria (Boisduval, 1840)
Plebejus pyrenaica (Boisduval, 1840)
Polyphaenis xanthochloris Boisduval, 1840
Pyropteron meriaeforme (Boisduval, 1840)
Shargacucullia prenanthis (Boisduval, 1840)
Tephronia gracilaria (Boisduval, 1840)